"İkincisi: Şahs-ı mânevî hükmünde olan bir devletin nümüvv-ü tabiîsi hükmünde olan teşekkülü mütemehhildir. Ve devlet-i atikaya galebesi -ki ona inkıyad, tabiat-ı sâniye hükmüne girdiği için- tedricîdir." Açar mısınız?


"İkincisi: Şahs-ı mânevî hükmünde olan bir devletin nümüvv-ü tabiîsi hükmünde olan teşekkülü ise mütemehhildir. Ve devlet-i atîkaya galebesi -ki, ona inkıyad, tabiat-ı sâniye hükmüne girdiği için- tedricîdir. Öyleyse, maddeten ve mânen hâkim, hem de gayet cesîm bir devleti kısa bir zamanda teşkili, hem de düvel-i râsihaya def'î gibi galebe etmesi, mâneviyat ve ahvalde cârî olan âdâtın bizzarure harikulâde olduğunu görmezsen, körler defterinde yazılacaksın."(1)

Bir devletin çok kısa bir zaman içinde kurulup, sonra büyük devletlere galip gelerek, dünyaya hükmedecek bir vaziyete gelmesi, tabiat ve âdetullah noktasından mümkün değildir. Şayet böyle bir devlet teşekkül etmiş ise, bu devletin banisi, yani kurucusu, ancak ve ancak harikulade özelliklere sahip bir peygamber olabilir. Bunun dışında olması mümkün ve kabil değildir.

Hazreti Peygamber Efendimizin (asm) Asr-ı saadet'te kurmuş olduğu İslam devletinin, kısa bir müddet içinde o zamanın iki süper gücü olan Sasani ve Bizans imparatorluklarına galip gelmesi, bir mucize olup onun hakkaniyetini ispat ediyor.

(1) bk. Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsuru'l-Akide), İkinci Maksat.

İlgili ders videosu için tıklayınız:
-Prof. Dr. Şadi Eren, Muhakemat Dersleri (49. Bölüm).