Risaleler hakkında yazılan eleştrileri okudukça sarsılıyorum ve kafamada bir sürü soru işareti oluşuyor. Bu konuda beni rahatlatacak bir cevap yazar mısınız?


Evvela, şeytana ve nefse vurulacak en güzel tokat tahkiktir. Yani itiraz edilen noktaları ilmi bir çerçevede araştırıp, kati neticeye ulaşmaktır. O zaman hem nefis ve şeytan susar, hem de onun şakirtleri olan insi şeytanlar susar. Yoksa kimsenin elinde sihirli bir değnek yok ki, hallediversin.

İkincisi, Risale-i Nurlar bu zamanda Kur’an ve hadislerin manevi ve hakikatli bir tefsiridir. Bütün alem-i İslam tarafından kabul görmüş ve takdir edilmiş bir eserdir. Risale-i Nurlar fikir ve istikamet noktasından Ehl-i sünnet çizgisinde ve istikametinde  giden bir tefsirdir. Ehl-i sünnet inançlarına aykırı ve ters bir fikrin tespiti şimdiye kadar görülmemiştir. Hal böyle olunca, Risale-i Nur'a hücum edenlerin ekseri ya ehli bidat kimselerdir ya da ehl-i küfür olan zındıka komiteleridir.

Üçüncüsü, Risale-i Nur'un hikmet ve ilim yönü çok kuvvetli olduğu için, en aşırı dinsizler dahi onun karşısında duramaz ve duramıyorlar. Demek bizim nefsimizde bir takım vesvese ve vehimler bizi rahatsız ediyor ise, bu Risale-i Nurları yeterince tahkik etmediğimiz, iyice hazmedemediğiz anlamına geliyor. Yoksa Risale-i Nur'u tahkik ile hazmeden birisine bütün kainat şeytan olsa ve başına üşüşse, inayet-i İlahi ile  bir halt edemezler.

Dördüncüsü, madem kendi başımıza bu itirazlara cevap bulamıyoruz; öyle ise yakınımızda olan ehli tahkik Nur talebeleri ile müzakere ve mütalaalarda bulunmalıyız. 

İlave bilgi için tıklayınız:

- Risale-i Nur Külliyatı'na Yönelik İtirazlar ve Cevaplar

- Said Nursi Gerçeği İddialarına Cevaplar - Giriş