İzzet ne demek? İzzet-i imaniye, izzet-i ilahiye nedir? “İzzet” ile “zillet” zıt kelimeler midir? "Aynen öyle de kafir-i mutlak, küfrüyle izzet-i celaline dokunuyor," deniyor. İzzet-i celaline dokunmak ne demektir?


İzzet: Kelime olarak ziyadelik, üstünlük, değer, kıymet, kuvvet, muhterem ve muteber olmak manalarına geliyor.

 İzzet-i İlahi: Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyasını ifade eden bir kelimedir. Büyüklük ve kibirde Allah tek ve yektadır. Kimse onun kibir ve büyüklüğü karşısında duramaz, onun kibir ve büyüklüğü karşısında her şey zillettedir. Her şey onun sonsuz büyüklüğü karşısında küçüktür, gibi manalara geliyor.

İzzet-i İman: İmanın değer ve kıymetine işaret eden bir terimdir. İman kıymetli, onun muarızı olan küfür ise kıymetsiz demektir.

Zillet: Aşağılık, horluk, hakirlik, alçaklık gibi manalara geliyor ki, izzet kelimesinin zıddıdır.

Kafirin küfrü ile İzzet-i İlahiyeye dokunması, onu inkar edip onun doğru dediğine eğri demesidir. Evet, küfrün mahiyetinde Allah’a bir meydan okuma ve onu tahkir etme manası vardır ki, Allah’ın bu ağır suçu cezalandırmaması mümkün ve kabil değildir.

İzzet-i İlahi’nin küçük bir lemasını üzerinde tecelli suretinde taşıyan bir  insan dahi kendine yapılan tahkire karşı izzet-i nefis gösterirse, elbette izzet ve azameti sonsuz olan Allah’ın sonsuz tahkir ve hakaret içeren küfrü ebedi cezalandırması onun izzet ve şanındandır.