Kişiden kişiye ism-i a'zamın farklı olabileceğini anlamakla birlikte, dünyada veya daha geniş anlamıyla kainatta geçerli olan ism-i a'zam hangisidir? Bediüzzamana göre bazı isimler ism-i a'zamdır, bu kesin midir? En azam olan isim hangisidir?


Ekseri alimlerin görüşüne göre mutlak ve mahfi  bırakılmış olan ism-i azam lafza-i celal olan  Allah ismidir. Allah ismi Allah’ın zat-ı akdesine delalet eden genel ve kuşatıcı bir isim olmasından dolayı, sair bütün isimleri ve sıfatları mahiyetinde toplayıp onlara lüzumiyet noktasından işaret ediyor. Allah lafza-i celali, Allah'ın zatına işaret ettiği ve dolayısı ile diğer bütün isimler de Allah lafza-i celalinden geldiği için, bir açıdan ism-i azam Allah lafza-i celalidir, denilmiştir.

Risale-i Nurlarda diğer bir isme ya da isimlere ism-i azam denilmiyor, sadece ism-i azam makamında deniliyor.

Diğer bir husus, ism-i azam mutlak ve mahfi bırakıldığı için, Allah’ın her bir ismi potansiyel olarak ism-i azam olabilir. Bu bakış açısı Allah’ın her ismine özel bir ilgi ve alaka oluşturduğu için İsm-i Azamı bir kayıt altına almamak gerekir. Lakin Allah lafzında bu mahsur bulunmuyor. Zira Allah lafzı kıymetli bir mücevher kutusu gibi  bütün isim ve sıfatları dairesine ve içine alır ve her bir isim ve sıfata da işareti haizdir. Yani o isim ve sıfatlara tek tek mana olarak işaret eder. Bu kapsamlı ihata ve kuşatıcılık manası Allah’ın diğer has ve özel  isimlerinde yoktur. O has ve özel isimler sadece kendi manasına işaret ve delalet ederler, başka isimlere ve sıfatlara işaret etmezler.

Allah lafzının diğer özel isimlerden farkı ise, Allah lafza-i celali Zat-ı Akdesin bir unvan ve ismidir. Yani Allah’ın Zatına ait bir isim ve sıfattır. Bütün mükemmel isim ve sıfatların kaynağı ve membaı Allah’ın Zat-ı Akdesi olmasından dolayı, Allah’ın zatını temsil eden "Allah lafzı" dolaylı olarak bütün mükemmel isim ve sıfatlara da işaret ve delalet ediyor.

Mesela Rahman Allah’ın özel bir ismidir, ama sadece müsemmasına, yani kendi manasına işaret eder, sair isim ve sıfatlara ihata ve işareti yoktur. Bu noktadan Allah lafzı ve ismi gibi kuşatıcı ve ihatalı bir isim değildir.