Şeytan insanın kurduğu hayallerin içine girip, kişiyi yanlış hayaller kurmasına sebep olur mu?


Kalbin bir köşesinde şeytanın kürsüsü, diğer köşesinde de melaikenin kürsüsü bulunuyor. Allah nasıl geniş alemlerde zıtları çarpıştırıyor ise, aynı şekilde insanın kalbinde de şeytan ve melekleri karşı karşıya getirip çarpıştırıyor. Şeytan, insanın kalbine vehim ve vesvese pompalarken, melekler de aynı kalbe hayır ve güzellikleri ilham ediyor.

Mübareze ve zıtların çarpışması, kainatın umumi ve külli bir kanunudur. Her dairede, dairenin hususiyetine göre tecelli ediyor. Büyük dairede büyük, küçük dairede küçük bir şekilde tecelli ediyor. Yukarıda zikrettiğimiz gibi kalbin iki köşesindeki bu kürsüler de bu kanunun bir uzantısı ve kalpteki bir tecellisidir.

Şeytan, kalpteki kürsüsünden insana batıl ve çirkin şeyleri üfler. Bu üfleme bazen akla, bazen hayale, bazen de tasavvura kadar sirayet edebilir. Biz bunların şeytandan olduğunu bilir ve üzerinde durmaz isek, bize bir zararı dokunmaz. Lakin ondan olduğunu bilmeyip, üzerinde ısrarla durur isek, o zaman ümitsizliğe sevk eden ruhi bir maraz olur. Vesvese ve vehim dediğimiz hastalık da budur zaten.

Şeytan bize zorla hayal kurduramaz, ama hayalimizin yönünü değiştirmek için kuruntu ile taciz edebilir.

Konuyla ilgili olarak Risale-i Nur Külliyatı'ndan vesvese bahsini okumanızı tavsiye ederiz:

Sözler, Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam.
Mesnevi-i Nuriye, Hubab.