Üçüncü Mevkıf'ta geçen misaldeki heykelin, ellerini, kucağını ve ceplerini kıymettar nimetlerle doldurdu, şeklindeki ifadenin hakikatı nedir?Ayrıca o çiçeğin suretini kırmızı bir mücevhere taktı, deniyor. Hakikatte çiçek ve kırmızı mücevher nedir?


"Madem rahmet ve irade-i nimet arkada hükmediyor. Öyleyse, o heykeli, nimetin envâıyla dolduracak, tezyin edecek, o çiçeğin suretini de bir hediyeye takacak."

"İşte, o heykelin ellerini, kucağını ve ceplerini kıymettar nimetlerle doldurdu ve o çiçek suretini de bir mücevherata taktı. Demek bu rahmet ve irade-i nimeti çalıştıran, terahhum ve tahannündür. Yani, acımak ve şefkat etmek mânâsı, rahmet ve nimeti tahrik ediyor."(1)

Allah sonsuz rahmet ve merhameti ile insanı yaratmış ve sayısız nimet ve güzelliklerle donatmıştır. Mesela insana gözü verip, seyredeceği nihayetsiz manzaraları da icat etmiştir. Ona kulağı takıp, kulağın sofrası hükmünde olan sesler âlemini de icat etmiştir. Burun vermiş, onun istifade edeceği çeşitli kokular yaratmış, dil takmış ve onun tadacağı sayısız lezzetleri bahşetmiştir.  Bütün bu nimetlerin arka cephesinde Allah’ın irade-i rahmeti hükmediyor. Yani insanı böyle sayısız nimetlere muhatap yapan hakikat Allah’ın rahmet ve merhametidir.

Heykeli “kerem-i mütecessid” gibi yapan o zâtı buna sevk eden şey ise kendini bu mükemmel eseriyle halka tanıtmak ve sevdirmek mânalarıdır. Bu mânalar içindir ki, o heykeli nimetlerin envaıyla doldurdu, onu tezyin etti ve ona en güzel bir suret giydirdi.

Allah, insanı rahmeti ile sayısız cihaz ve duygular ile teçhiz edip kâinat sofrasından istifade ettiriyor. “Heykelin, ellerini, kucağını ve ceplerini kıymettar nimetlerle” doldurması insana yapılan sayısız ihsanlara işarettir.

Aynı mana küçük çapta da olsa çiçek için de söz konusudur.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.