"Beden-i misalî" ifadesindeki "misalî" kelimesi neyi ifade ediyor? Âlem-i misal ile bir ilgisi var mı?


Burada geçen misalî kelimesini temsilî mânasında anlayabiliriz. Yani bedenden ayrılan ruhu diğer ruhlardan ayıran temsilî bir bedeni var demektir.

Âlem-i misal, maddî âlemle ruh âlemi arasında bir köprü âlemdir. Ruhlar âlemine göre daha kesif, madde âlemine göre ise daha latiftir. İnsandaki hafıza levh-i mahfuzu temsil ettiği gibi, hayal de âlem-i misali temsil eder.