"Âlem-i mülk ve melekût gibi geniş bir sofra-i nimet, o mide-i insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nisbette sana açmıştır." Âlem-i melekût akıldan ziyade kalben bilinmiyor mu?


Âlem-i melekût sadece gaybî âlemler mânâsına gelmez. Eşyanın içyüzü mânâsına da gelir. “Her şeyin, içine melekût, dışına da mülk denir.” Mesnevî-i Nuriye

Mesela elmanın dış görünüşü, tadı, vücuda olan faydası mülk ciheti iken, elmanın bir ikram, bir nimet, bir in’am olması melekût cihetidir. Elmadaki ikram mânâsı en az elma kadar leziz ve güzeldir.