"Âlem-i mülk ve melekût gibi geniş bir sofra-i nimet, o mide-i insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nispette sana açmıştır." Âlem-i melekût akıldan ziyade kalben bilinmiyor mu?


Âlem-i melekût sadece gaybi âlemler manasına gelmez. Eşyanın içyüzü manasına da gelir. 

"Her şeyin, içine melekût, dışına da mülk denir..."(1) 

Mesela elmanın dış görünüşü, tadı, vücuda olan faydası mülk ciheti iken, elmanın bir ikram, bir nimet, bir inam olması melekût cihetidir. Elmadaki ikram manası en az elma kadar leziz ve güzeldir.

1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Hubab.