"Hicab edip kalabalık içinde suyla istinca etmemenin zararı yoktur; bir dirhem kadar fetva vardır, der." cümlesinde "kalabalık içinde" ne manaya geliyor, anlatabilir misiniz?


İstinca: İlmihâlde pislikten temizlenmek manasına geliyor.

Abdest bozduktan sonra veya abdest almadan evvel; kan, idrar, meni gibi şeylerin çıktıkları yeri temizlemek veya elbiseye bulaşmış olan necaseti suyla temizlemektir.

Şehir hayatında yaşayan bir insanın, işyerinde ya da kalabalık içinde bunu yapması zor olacağı için, şehir hayatına daha uygun olan Hanefi mezhebi bir parça necasete ruhsat vermiştir.

Hanefi mezhebine göre eğer elbiseye necaset bulaşmışsa ve bunun miktarı az ise, bununla da namaz kılınabilir.