İsm-i mekan


 

Bir fiilin işlendiği yeri gösteren isimlerdir. مَفْعَلْ=mef’al” veya مَفْعِلْ=mef’il” vezninde olur. Türkçedeki yansıması şöyledir:


 

İsm-i mekân

Kök

mekteb

kitâbet

meslek

sülûk

medrese

ders

mahkeme

hukm

menzil

nüzûl

mescid

secde

meclis

cülûs