Mübalağa sigası


 

Bunlar mübalağa (yalan değil pekiştirme) ifade ederler. Meselâ “Râzık” sadece “rızık veren” iken “Rezzâk” kelimesi, “bol ve sınırsız verme” gibi anlamları da katar. Başlıca vezinleri:

 

Fa’âl (فَعَّالْ)

Rezzâk

Vehhâb

Cerrâh

Hammâl

Sehhâr

Dessâs

Fe’âle (فَعَّالَة)

Allâme

Fehhâme

Faîl (فَعِيلْ)

Alîm

Rahîm

Kerîm

Fa’ûl (فَعُولْ)

Sabûr

Sadûk

Şekûr

Fi’’îl (فِعِّيلْ)

Sıddîk

Fuâl (فُعَالْ)

Şücâ

Mif’îl (مِفْعِيلْ)

Miskîn