Allah'a iman, neden diğer iman esaslarından daha önemlidir? Allah’a iman nasıl insanın hayatını anlamlandırır?


Allah’a iman esası, bir binanın temeli ve bir ağacın kökü gibidir. Nasıl temel ve kök olmadan bina ve ağaç olamaz ise, Allah’a iman esası olmadan da diğer iman esasları olamaz. Zira imanın bütün dal ve budakları Allah’a iman esası üstünde şekillenip büyüyor. 

Meselâ, Allah’a iman etmeyen birisinin, Allah’ın ilminin bir unvanı olan kadere iman etmesi düşünülemez. Yine ahireti var edecek olan Allah’a iman etmeden, âhirete iman etmek mümkün değildir. Misalleri çoğaltmak mümkündür. İmanın bütün şubeleri Allah’a iman esası üzerine bina edilmiştir.

İman ve hidayet, Allah tarafından kalbe ilka edilen bir nurdur. İnsan bu ışık ve nur sayesinde bütün âlemler üzerinde tecelli eden Allah’ın isim ve sıfatlarının nakışlarını okur. Bu ışık sayesinde kâinatın sırlarını keşfeder. Tıpkı karanlık bir mahzende ışıkların yanmasıyla eşyanın görülmesi gibi, insan küfür ve dalâlet karanlığında iken bu iman ve hidayet nuru ile bütün âlem ve kâinat ışıklanır. İşte o âlemleri aydınlatan ve kâinatı ışıklandıran ve her şeyin sırrını çözdüren şey iman ve hidayettir ki, bunları kalbe akıtan hakiki fail Allah’tır.

İmanın nur ve ışık olması ise, her şeyin ve her hâdisenin arkasında Allah’ın isim ve sıfatlarını görüp, her hâdisenin ilahî cephesini okuyabilmek mânasındadır.

Meselâ, ölüme imanın nuru ile bakılırsa, bir yokluk ve hiçlik değil, ebedî bir âlemin başlangıcı olduğu bilinir. Ölüme küfür gözlüğü ile bakılırsa, ölüm insanı sevdiklerinden ebedî olarak ayırıp, hiçlik ve yokluk kuyusuna atan dehşetli ve azaplı bir hâdise olarak görülür.