"Lillâh", "livechillâh", "lieclillâh" tabirleri aralarındaki fark nedir?


Bu üç tabir de çok yakın manalar taşımakta, birbirini teyid etmekte ve mümini aynı gayeye yönlendirmektedir.

Lillah: Allah için, Allah yolunda demektir.

Livechillah: Allah için, O’nun namına demektir.

Lieclillâh: Allah için, O’nun rızasını maksat ederek manasına gelir.