"Zemin yüzünün ordugâhında ve her baharda yeniden silâh altına alınmış bir yeni ordu-yu Sübhânîde nebatat ve hayvanat milletlerinden dört yüz bin nev’in çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri gayet mükemmel..." izah eder misiniz?


Nasıl büyük bir kışladaki askerlerin giydirilmesi, beslenmesi, silahlandırılması, terhisi, talimi ve askere alınmaları büyük bir komuta merkezini ve onun komutanını akla gösterip ispat ediyor.   

Aynı şekilde ve daha mükemmel olarak, kainat büyük bir kışla olup dört yüz bin türü aşkın olan bitki ve havyanlar ise bu kışladaki sübhani birer ordu gibidirler. Hepsinin elbisesi, silahı, erzakı, talim ve terhisi birbirinden farklı. Bütün bunları şaşırmadan, karıştırmadan, zamanlı bir şekilde temin edip yaratmak, Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden kati ve mucizevi delillerdir. Biz bu ifadeler ile sadece küçük bir tefekkür kapısı açtık, bunu tafsil edip genişletmek mümkündür.