Hatemü’l-Enbiyadan “bürhan-ı nâtıkî” olarak söz edilmektedir. “Nâtıkî” ifadesinden ne anlamamız gerekiyor?


Nâtık; konuşan, beyan eden demektir.

Kâinat, Allah’ın varlığını ve birliğini hal diliyle ders verir. Kâinat kitabını okumadan yaşayan gafil kullara bir burhan-ı nâtık lazımdır.

Nitekim, Allah Resulü (asm.) “ikra” (oku) emriyle bütün varlık âlemini Allah’ın ismiyle, yani O’nun isim ve sıfatlarının tecellileri olarak okumuş ve bütün insanlara da bu âlemi ve kendi varlıklarını nasıl okumaları gerektiğini anlatmış, tebliğ etmiştir.