"Hem meselâ, nasıl ki bir kitap bulunsa ki, bir satırında bir kitap ince yazılmış ve herbir kelimesinde ince kalemle bir sûre-i Kur’âniye yazılmış. Gayet mânidar ve bütün meseleleri birbirini teyid eder ve kâtibini ve müellifini..." Açıklar mısınız?


Bir kitap düşünelim; her bir satırında adeta bir kitap değerinde manalar yüklenmiş, her kelimesinde Yasin harfinin içine ince bir hat ile Yasin suresinin yazılması gibi, sureler yazılmış. Üstelik bu kitabın her bir kelime ve satırları arasında mükemmel bir mana ve nazım dayanışması var ve birbirleri ile müthiş bir ahenk ve cevaplaşma içindeler. Elbette bu kitabın yazarının ne kadar harika ve mükemmel bir yazar olduğu bu kitabından anlaşılır.

Aynı şekilde şu kainat bir kitap olup, her satırında kitap kadar manalar var. Mesela bir incir çekirdeği bu kainat kitabının içinde ancak bir nokta mesabesindedir. Ancak incir çekirdeğinin içini fen ilmi ile incelediğimizde onun içinde bir kitabın/ağacın dürüldüğünü hayret ile görüyoruz.

Yine on yirmi gramlık et parçası olan gözü incelediğimizde, içinde ciltler dolusu ilmin yerleştirilmiş olduğunu fark ediyoruz. Zira bir göz doktoru, gözün doktoru olabilmek için, bir fakülte okuyor, tam manası ile de gözü bitiremiyor. Demek yirmi gramlık göz satırının içine Allah yirmi yıllık okumakla bitirilemeyecek ilimler yerleştirmiş. Üstelik bu göz satırının güneş suresi ile de doğrudan irtibatı var. Çünkü güneş olmasa göz görmüyor.

İşte temsildeki kitap nasıl katibini gösterip ispat ediyor ise, şu kainat kitabı da belki daha mükemmel bir şekilde sahibini, yani katibi olan Allah’ı bize isim ve sıfatları ile izah edip ispat ediyor.