"Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir kâtip rahatça sahifelerini temizlediği gibi, bu tayyare-i arzın ve bu tuyur-u semâviyenin kanatları ve bu kitab-ı kâinatın sahifeleri de öylece,.." Tuyur-u semavinin kanatlarını temizlemesi ne manaya geliyor?


Büyük şeylerde tecelli eden isimlerin benzer şekilde küçük şeylerde de tecelli etmesi, o ismin külliyetine, yani kapsam ve kuşatıcılığına işaret eder ki, bu da o ismin ve müsemmasının azamet ve kibriyasına bakar.

Evet, Kuddüs ismi nasıl sema dairesini temizliyor ise, aynı Kuddüs ismi küçük bir sineğin kanadını da aynı şekilde temizleyerek, kainatta küçük büyük her şeyin Allah’ın kudret elinde ve nazarında olduğunu bize ilan ediyor ve büyüklüğünü ve azametini gösteriyor.

Bütün canlıları doyuran Rezzak ismi küçücük bir mikrobun rızkını da veriyor. Bu da Allah’ın sonsuz ilim ve şefkatinin nazarında, her şeyin eşit ve ihatasında olduğunu göstererek, bize ilan  ve ispatta bulunuyor.