"Bir vakit bir ayı, gayet tatlı bir üzüm asması altına girer, üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez, asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için, kendi lisanıyla 'Ekşidir!..' der, gümler gider." Buradaki, gümler gider, tabiri ne demektir?


"Gümlemek" tabiri avam dilinde paket olmak, bir işi batırmak ya da sınıfta kalmak gibi manalara geliyor. Ayının tatlı üzümlere yetişememesi kendi başarısızlığı ve beceriksizliğidir ki, Üstad Hazretleri bu manayı gümlemek ile tabir ediyor. 

Ayrıca ayının gümlemesi, kendi dilinde homurdanarak, "GÜM" diye ses çıkartarak çekip gitmesi manasına da gelir...