"Ben de derim: Ey Üstad, o tekellüflü bir tevildir. Hakikat şu olmak gerektir ki: O muhabbet değil, belki yüz defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebe-i şefkattir." Üstad Hazretleri "tekellüflü bir tevil" ile neyi ifade ediyor?


Tekellüf, zorlama bir tevil manasında kullanılmıştır. Üstad Hazretleri, İmam Rabbanî Hazretlerinin bu tevilini, zorlama bir tefsir olarak ifade ediyor.

Üstad Hazretleri burada İmam-ı Rabbanî’den farklı düşünüyor, Hazret-i Yakub (as)’un oğlu Hazret-i Yusuf (as)’a karşı duyduğu şiddetli duyguların ve parlak hislerin şefkat olduğunu kaydediyor.

Çünkü Risale-i Nur mesleğine göre şefkat, aşk ve muhabbetten daha keskin, daha parlak, daha ulvi, daha nezihtir ve peygamberlik makamına daha münasiptir. Fakat muhabbet ve aşk, Allah’tan başkasına karşı şiddetli derecede olsa peygamberliğin nezih ve temiz makamına uygun düşmüyor.

Öyleyse Kur’ân’ın bildirdiği üzere, Hazret-i Yakub (as)’un Hazret-i Yusuf (as)’a karşı beslediği şiddetli hisler, yüksek bir şefkat derecesidir. Vedûd ismine ulaşmaya vesile olan aşk ise Züleyha’nın Hazret-i Yusuf (as)’a karşı duyduğu muhabbette söz konusudur. Kur’ân Hazret-i Yakub (as)’ın hislerini Züleyha’nın hislerinden ne derece yüksek göstermişse, şefkat de aşktan o derece yüksektir.