"Şöyle baksan -yâni risaleti cihetiyle- bir bürhan-ı hak, bir sirâc-ı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün." Peygamberimiz hakkında nazara verilen bu özellikleri açıklar mısınız?


Sayılan bu sıfatlar bütün peygamberlerin ortak vasıflarıdır. Ancak, bunların tamamının kemali Peygamber Efendimizde (asm.) görülmüştür.

Bürhan-ı hak, çok geniş manalar taşır. Burhan, delil demektir; hak da batılın zıddıdır. Buna göre, Peygamber Efendimiz (asm.)  insanları bütün batıl inançlardan, yanlış telakkilerden, haram işlerden, kötü ahlâklardan kurtarma konusunda hakkın tek yol göstericisidir. Ancak Ona uyulmakla hakikate erişilebilir. Onun yolunun dışında kalan bütün yollar batıldır ve sonu felakettir.

Küfür, dalalet, isyan ve sefahat karanlıklarında kalanları, bu zulmetlerden kurtaracak sirac ve şems Odur. Hakikat ve hidayet yolunu O göstermiş, insanları karanlıklardan O kurtarmıştır. Ancak Onun getirdiği nur ile aydınlığa çıkılabilir, huzura, sürura, feyiz ve saadete erişilebilir.