"Hem, bu Zâtın gidişatından görünüyor ki; O görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor." Bu cümleyi açıklar mısınız?


Peygamber Efendimiz (asm.) kendisine vahiy getiren Cebraili (as.) gördüğü gibi, Miraç mucizesiyle bütün sema tabakalarını geçmiş, arşı, kürsiyi, levh-i mahfuzu, cennet ve cehennemi görmüş ve nihayet rüyetullaha mazhar olmuştur.

Onun verdiği bütün haberler müşahedeye dayanmaktadır.