Salât-ı Kübradan ve cemaat-ı uzmadan maksat nedir? Cezirenin ve arzın O’nun azametli namazıyla namaz kılmasını ve niyaz etmesini nasıl anlamalıyız? O’na ittiba ile iktida eden nuranî ve kâmil insanların onun duasına âmin demeleri ne anlama gelmektedir?


Üstat Hazretleri “iyya ke na’büdü …” yani “biz ancak sana ibadet eder ve senden yardım dileriz” derken, bu kelamın çoğul olarak ifade edilmesindeki hikmeti nazara verir:

Özetleyerek arz edeyim. Birinci cemaat bütün müminler cemaatidir. 

İkinci cemaat bütün mevcudat âlemidir. Her biri kendine verilen görevi yerine getirmekle ibadet etmiş olurlar.

Üçüncü cemaat ise, insanın kendi bedeninde ve ruh dünyasında yer alan bütün organlar ve duygulardır. Onlar da yaratılış gayelerini yerine getirmekle kendilerine mahsus bir ibadet halindedirler.

Mi’raç mucizesine mazhar olmuş bulunan O en büyük elçinin, bütün namazlarında bu mâna kemaliyle hâkimdir. Bütün varlık âlemi O’nun cemaatidirler.

Onun duasına, Onun ebedî saadet isteğine başta insanlar ve onların reisleri olan bütün nuranî ve kamil insanlar “Amin!”  dedikleri gibi, bütün varlık âlemi de bu duaya manen iştirak etmektedirler. Bütün mevcudatın bu ebediyet arzularını Üstat Hazretleri ‘hacet-i amme’ olarak ifade ediyor ve “O sevgilinin matlubu umumum da matlubudur.” buyuruyor. Ahiret olmasa her zerresi ilim ve hikmetle yapılan şu muhteşem kâinat hikmetsiz, neticesiz ve meyvesiz kalacaktır.

Habib-i Kibriya Efendimiz (asm), insanlığın en büyük arzusu ve ihtiyacı olan beka için dualar edip, arz-ı ubudiyette bulunuyor.

Bu konu Haşir Risalesinde detaylı ve mükemmel olarak işlenmiştir.