"Ebû Hanife, Şâfiî, Ebû Bayezid-i Bistâmî, Şah-ı Geylânî, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Rabbânî gibi milyonlar münevver meyveler veriyor." Bu isimler hakkında malumat verebilir misiniz?


İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî mezhep imamlarına ve büyük müçtehitlere örnek olarak alınmıştır.

Bayezid-i Bistamî, Şah-ı Geylanî ve Şah-ı Nakşibend ise büyük tarikat sahiplerine örnek olarak zikredilmişlerdir.

İmam-ı Gazalî Hazretleri hem felsefecilerin İslâm’a aykırı fikirlerini ilmen çürüten eserleriyle, hem de İhya-yı Ulum adlı eseriyle bütün Müslümanlara ilim ve ahlak sahasında rehberlik etmesiyle meşhurdur.

İmam-ı Rabbânî Hazretlerinin ise mücedditleri temsilen alındığını söyleyebiliriz. Kendisi aynı zamanda bir tarikat büyüğüdür, fakat onun mücedditlik vasfı daha önde gelmektedir.

Detaylı bilgi için "Sorularla İslamiyet" sitemize bakılabilir.