"Umumun kalblerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lâzımdır." Bir şeyi umuma mal etmek için “tekrarın” hikmetini nasıl anlamalıyız?


Üstat Hazretlerinin şu ifadeleri bu soruya güzel bir cevaptır:

“Hem herkes her vakit bütün Kur’ân'ı okumağa muktedir olamaz. Fakat bir sûreye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasıd-ı Kur’âniyye ekser uzun sûrelerde derc edilerek her bir sûre bir küçük Kur’ân hükmüne geçmiş. Demek, hiç kimseyi mahrum etmemek için Tevhid ve Haşir ve Kıssa-i Mûsa gibi bâzı maksadlar tekrar edilmiş.”