Her şey Nur-u Muhammedî'den halk olunmuştur ve "Çekirdekte olmayan bir şey ağaçta olamaz." kaidesince; Nur-u Muhammedî'de de şerler, çirkinlikler mevcut mudur?


Şer ve çirkinler bilkuvve, yani potansiyel olarak  Peygamber Efendimiz (asm) de dahil, bütün insanlarda mevcuttur. Dolayısı ile ilk yaratılan nurda da potansiyel olarak mevcut olması makul ve gereklidir. Lakin şer ve çirkinler hem ilk nurda hem de peygamberlerde bilfiil mevcut değildirler. Zira Allah onları bu gibi hallerden ari ve temiz kılmıştır. Peygamberlerin masumiyet sıfatı buna bir karinedir.

Şerrin bilkuvve olarak bir şeyde bulunması, bulunduğu şeyi şer ve çirkin kılmaz. Şayet öyle olmamış olsa idi, şerri bilkuvve olarak taşıyan herkesin şerli addedilmesi gerekirdi ki, bu Allah’ın adalet ve merhametine uygun düşmez. Şerler kuvveden fiiliyata geçmediği müddetçe şer sayılmazlar.

Mesela A şahsında bilkuvve olarak katil olma hali var, ama fiiliyatta böyle bir şey bulunmuyor. Öyle ise o şahsa katil nazarı ile bakmak hukuken zulüm ve şerdir. Aynı durum peygamberler için de geçerlidir.

Hatta peygamberler, şer olan potansiyel kabiliyeti de hayra dönüştürür ve onu da hayra hizmetkar ederler. Efendimizin (asm),

“Benim şeytanım bana teslim oldu.” (Tirmizi, Rada 17; Müsned, III/309)

hadisi de bu konuyu teyit etmektedir. Yani şeytana hizmet eden potansiyel kuvve, hayra dönüştü diye anlıyoruz.