Hayatın sırr-ı hakikati diye tabir edilen tecelli-i ehadiyet, cilve-i samediyete ayinelik ne demektir?


Üstadımız ehadiyeti, “Her bir şeyde Cenab-ı Hakk'ın çok esmasıyle tecelli etmesi.” olarak açıklar.

Samediyet ise, "Her şeyin Allah’a muhtaç olması, Allah’ın ise hiçbir şeye muhtaç olmaması." demektir.

Buna göre her varlıkta, ehadiyetten ve samediyet tecellilerinden bir cilve vardır. Ancak bu tecelli hayatta en mükemmel manadadır. Çünkü hayat, özellikle insan hayatı bütün esmanın tecellisine mazhar olması cihetiyle ehadiyete, bütün varlık alemine muhtaç olması ve varlığını bütün bir kainatla devam ettirmesi yönüyle de samediyete en büyük ve en geniş bir ayna olmaktadır.