"Erkân dâiresine liyakatı olmayan Risale-i Nur'a muhalif cereyana taraftar olmamak şartıyla; dâire haricine atılmaz..." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?


"Risale-i Nur, bir daire değil; mutedahil daireler gibi tabakatı var. Erkânlar ve sahipler ve haslar ve nâşirler ve talebeler ve taraftarlar gibi tabakatları var. Erkân dâiresine liyakatı olmayan Risale-i Nur'a muhalif cereyana taraftar olmamak şartıyla; dâire haricine atılmaz. Hasların hâsiyeti, bulunmayan, zıt bir mesleğe girmemek şartıyla talebe olabilir. Bid'a ile amel eden, kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir. Onun için, az bir kusurla düşman sınıfına iltihak etmemek için, dışarıya atmayınız. Fakat Risale-i Nur'un erkânlarında ve sahiplerindeki esrarlar ve nazik tedbirlere onları teşrik etmemek gerektir."(1)

Risale-i Nur dairesi ve mesleği çok kapsamlı ve geniştir. Bu daireyi daraltıp, Nur mesleği sadece bu dar daireden ibarettir demek Nur mesleği ile bağdaşmaz. Zira her insanın mizacı, karakteri meşrebi, farklıdır. Biz bir insanın ya da bir gurubun mizaç ve karakterini esas alıp, Nur mesleği budur diye herkesi bu kalıba sokmaya çalışırsak, o zaman tefrika ve kavgalar başlar.

Halbuki Risale-i Nur'un dairesi öyle geniştir ki bütün mizaçları, karakterleri meşrepleri çatısı altına alıp kuşatabilir. Ama biz Risale-i Nur'un bu geniş dairesini bir ağabeyin ya da bir meşrebin dar çerçevesine hapsedersek, o zaman farklı mizaç ve meşrepte olanlarla ihtilafa düşeriz, onlarla kavgalı hale geliriz. İşte bütün ihtilaf ve tefrikaların ana noktası burasıdır.

Üstad Hazretleri bu paragrafta bu hakikate işaret ediyor.

Lakin Risale-i Nur dairesi ne kadar geniş ve kuşatıcı da olsa, bu herkesin aynı derecede ve aynı makamda olduğu anlamına gelmez. Bu dairenin içinde haslar, rükünler, erkanlar, talebeler, kardeşler ve dostlar beraber bulunuyor. Erkanlar ile dostları aynı kefeye koymak yanlış ve hata olur.

Bir talebenin kendisini Zübeyir Gündüzalp gibi erkan ve rükün olan bir ağabey ile müsavi görmesi yanlış ve hata olur.

Sohbetlere gelip giden bir dostu, hizmetin en çekirdeği olan meşverete alıp onunla rükün gibi istişarede bulunmak da yanlış olur. Ama rükün değil diye onu dışlamak, onu dairenin dışına itmek de aynı derecede hatadır.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 160. Mektup.