"...ayet-i kerimesinin cümleleri atf ile ..." Cümle açıklamalarından bu kısmı okudum, fakat atıf ile bağlanma meselesini anlamadım. Atfa misal verir misiniz?


Atıf, ayetler arasındaki sarih, zahir, remzi, hafi gibi münasebet ve ilişkilerdir. Bir ayetteki bir kelime başka bir ayete atfedilerek özet olarak geçilebilir.

Mesela Fatiha'daki “üzerlerine nimet verdiklerimiz” ifadesindeki “aleyhi” kelimesinin açılımı ya da izahı Nisa suresindeki 69. ayete atfedilmiştir. Kur’an’da bu tarz atıflar pek çoktur. Bu tarz atıflar adeta bütün ayetler arasında gidip gelinen yolların inşa edildiğine bir karinedir.

Üstad Hazretleri bu hakikati şöyle örneklendiriyor:  

"Evvelâ:  عَلَيْهِمْ kimlerdir diye,  مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصَّالِحِينَ âyeti beyan ederek, nev-i beşerde istikamet nimetine mazhar dört taifeyi beyan içinde, o taifelerin reislerine النَّبِيِّينَ ile Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma, وَالصِّدِّيقِينَ ile Ebubekir-i Sıddık’a (r.a.), وَالشُّهَدَاۤءِ ile Ömer, Osman, Ali’ye (r.a.) işaret edip, Peygamberden (a.s.m.) sonra Sıddık, sonra Ömer, Osman, Ali (r.a.), üçü hem şehid, hem halife olacaklar diye, gaybî ihbarla bir lem’a-i i’câz gösterir."(1)

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua