Münacat neden üç kitapta tekrar edilmiş ve Musa, İbrahim, Davud, Süleyman ve Muhammed aleyhimüsselamların ismi varken, İsa aleyhisselamın ismi neden yok?


Münacat Risalesi hem bir dua, hem bir tefekkür, hem bir virt makamında olduğu için, tekrarında güzellik ve taravet vardır. Bu sebeple Risale-i Nur'un üç yerine derç edilmiş. Düzenli olarak Külliyat okuyanlar bu risaleyi tekraren okumuş oluyorlar.

"Hazret-i Mûsa Aleyhisselâma denizi ve Hazret-i İbrahim Aleyhisselâma ateşi ve Hazret-i Dâvud Aleyhisselâma dağı, demiri ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâma cinni ve insi ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma şems ve kameri teshir ettiğin gibi, Risale-i Nur'a kalbleri ve akılları musahhar kıl. Ve beni ve Risale-i Nur Talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennetü'l-Firdevste mes'ut kıl. Âmin, âmin, âmin."(1)

Bizim kanaatimize göre münacatın bu kısmında hem mana hem de vezin olarak musahhariyet manası hükmettiği ve sayılan peygamberlerin mucizelerinde bu manaya mutabakat ve tevafukatı söz konusudur. Bunun dışında başka bir mana göremiyoruz.

Kaldı ki dört büyük kitap indirilmemiş peygamberler de zikredilmiştir. Nasıl bu peygamberlere mucize eseri olarak bu unsurları musahhar etti isen, bizim nefis ve kalbimizi de Risale-i Nur'a musahhar et denilerek dua ediliyor.

(1) bk. Şualar, Üçüncü Şua.