Risale-i Nurların, ümmet bilinci hakkında düşüncesi nedir?


Risale-i Nur'un ümmet bilinci konusundaki en mükemmel eseri İhlas ve Uhuvvet risaleleridir. Bu risaleleri mütalaa eden birisi, ümmet bilincinin ne demek olduğunu anlar kanaatindeyiz.

Müslümanlar sağlam bir imanı elde etmediği müddetçe hakiki ve şuurlu bir ümmet olamazlar. Bu yüzden Risale-i Nurlar hakiki ve sağlam iman üzerine yoğunlaşıyor ki Müslümanlar hem imanlarını kurtarsınlar hem de şuurlu bir ümmet olabilsinler. İmanı taklidi olan birisinin şuurlu bir ümmet olması düşünülemez. Öyle ise şuurlu bir ümmet olabilmenin en mühim gereği ve şartı tahkiki imanı elde etmektir ki Risale-i Nurlar bu minval üzere hareket ediyor. Risale-i Nurlar bir cihetle şuurlu bir ümmetin temelini tesis ediyor.