"Bir azîm heybet tahtında umumî bir itaat bulunması, büyük bir celâl ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor." Burayı izah eder misiniz?


"Hem, insan ve bazı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahlûka kadar her şey kemâl-i dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azîm heybet tahtında umumî bir itaat bulunması, büyük bir celâl ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor."(1)

İtaat, ancak kuvvet ve azamet karşısında olur. Yani birisi, birisiyle baş edemediği zaman, ona itaat eder. Dolayısı ile itaat, kuvvet ve heybetin tabiî bir neticesidir.

Allah, sonsuz sıfatlarıyla nihayetsiz azamet ve kibriya sahibi olduğu için, O’nun karşısında her şey mutlak bir itaat içindedir.

Kâinatın en küçük zerresinden en büyük galaksisine kadar, her şeyin mükemmel bir nizam ve mutlak itaat içinde olması, Cenâb-ı Hakk’ın nihayetsiz kudret ve azametini ispat eder.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, İkinci Hakikat.