AKDENİZ / BAHR-İ RÛM


Akdeniz, dünyanın en büyük iç denizidir. Yüz ölçümü 2,5 milyon km2’yi geçer. Bazı bölgelerde 3 000-4 000 metreye ulaşan derin çukurlar bulunur. En derin yeri 5 100 metredir. Tuzluluk oranı yüzde 36-39 arasında değişir. Batıda Cebelitârık Boğazı ile Atlas Okyanusu’na bağlı olduğu gibi 1869’dan itibaren de Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz’e, dolayısıyla Hint Okyanus’una bağlanmıştır. Cebelitârık boğazından Suriye kıyılarına kadar uzunluğu 3 800 km kadardır. Denizin asıl geniş ve kesintisiz alanı Tunus ile Suriye arasında uzanan doğu kesimi olup geri kalan kesimleri ise kara parçaları, yarımadalar ve adalar oluşturur. Bu yüzden buralara değişik adlar verilir: Fas ile İspanya arasında kalan kısma İber Denizi, İspanya kıyıları ile Korsika-Sardinya adaları arasında kalan kısma Balear Denizi, İtalya ile Sicilya-Sardinya-Korsika arasındaki kısma Tiran Denizi, İtalya ile Balkan yarımadası arasında kalan kısma İyon Denizi, Yunanistan ile Anadolu kıyıları arasında kalan kısma da Ege Denizi denilmektedir.

Bugün Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında İspanya, Fransa, İtalya, Yugoslavya, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas bulunmaktadır.