"Ortada, bu kıymettar harika-i san’at olan nimetler Ehad, Samed’in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir." Üstad niye "Ehad ve Samed" isimlerini kullanmıştır, Rahman, Rezzak, Kerim gibi bir isim kullanılamaz mıydı?


Vahid, büyük ve umumi nimetleri ifade eden bir terim ikenEhad, hususi nimetleri ifade eden bir terimdir.

Rüzgâr, güneş umumî bir nimettir; ama evimizde  serili olan sofradaki yiyecek ve içecekler hususî bir nimettir ki, bunlara ehadî nimet denir. Bu gibi hususî nimetler rüzgâr ve güneş gibi vahidî nimet değildirler.

Samed ise, her şey O’na muhtaç olduğu halde, O’nun hiçbir şeye muhtaç olmamasını ifade eden bir isimdir. Haliyle bir nimeti tefekkür ederken, bizim ona muhtaç olduğumuzu ve bu ihtiyaçlarımızı da hususî gönderdiğini düşündüğümüzde, şükür ve zikir daha bir kıymetli ve değerli olur demektir. Yani Ehad hususî  teveccühü, Samed ise muhtaçlığı ifade ediyor.