Allah'ın rahmeti gazabını geçtiğine göre; hüzünlenmenin ne faydası var? Aksine insanın neşeli, mutlu olması gerekmez mi?


İlahi hüzün ile bedbinlik dediğimiz küfür ve gafletten doğan hüznü birbirine karıştırmamak gerekir. İlahi hüzün kamil bir imanın tezahürü iken, bedbinlik (karamsarlık) küfür ya da gafletin bir tezahürüdür.

İlahi hüznün iki menşei vardır.

Birisi; Allah’ın azamet ve kibriyası karşısında, insanın bir hürmet, bir ürperti, bir haşyet duyması iken, diğeri ümit ile korku dengesinde kalmaktan gelen bir endişe ve hüzündür. Evet rahmetten emin olmak nasıl sapkınlık ise, rahmetten ümit kesmek de aynı derecede sapkınlıktır. Mümin ümit ile korku dengesinde olacaktır.

Bedbinlik denilen hüzün; imansızlığın (iman zaafiyetinin) verdiği bir karamsarlık ve ümitsizlik halidir.

Kalbin Allah’a karşı iki müspet hali vardır; birisi muhabbet ve aşk, diğeri haşyet ve saygı. Muhabbet ve aşk; cemal isim silsilesinin bir uzantısı iken, haşyet ve saygı ise; celal isim silsilesinin bir uzantısıdır. Haliyle her iki duygunun menşei de Allah’ın isimlerine dayanıyor. Birisini kabul ederken, diğerini yok saymak mümkün değildir. Üstad Hazretleri bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

( اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ) Bu iki sıfatın Lâfza-i Celâlden sonra zikirlerini icap eden münasebetlerden birisi şudur ki: Lâfza-i Celâlden, celâl silsilesi tecellî ettiği gibi, bu iki sıfattan dahi cemal silsilesi tecellî ediyor.  Evet, herbir âlemde emir ve nehiy, sevap ve azap; terğib ve terhib, tesbih ve tahmid, havf ve reca gibi pek çok füruat, celâl ve cemâlin tecellîsiyle teselsül edegelmektedir. (1)

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Fatiha Sûresi