Üstad, ahir zamanda kurtuluşa ermek için yapılması gerekenler hususunda neler söylüyor?


Risale-i Nur'u dikkatle tektik ve tahkik ettiğimizde, bu zamanda hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda kurutuluşun, sağlam ve tahkiki imanı elde etmekte olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Üstad Hazretleri bütün mesaisini ve dikkatini tahkiki iman hizmeti üzerine yoğunlaştırmıştır.  

Risale-i Nurların geneline bakıldığında, insanın en temel görevlerinden birisi ve birincisi imandır, imandan sonra da ibadet gelir. İman bir kök ve gövde ise ibadetlerde bu kök ve gövdenin çiçekleri ve meyveleri hükmündedir. Bu zamanda kök ve gövde hükmünde olan iman maddeci ve inkarcı felsefe tarafından ağır bir şekilde zedelendiği ve yıpratıldığı için, Risale-i Nurlar bütün enerji ve dikkatini kök ve gövdenin yeniden tamirine ve kuvvetlendirilmesine sarf ediyor.

İbadet, iman köküne bağlı bir meyve olmasından dolayı, kök ne kadar taze ve kuvvetli olursa onun neticesi ve meyvesi olan ibadet de o oradan taze ve kuvvetli olur.

Özet olarak, ahir zamanın tehlikesinden kurtulmanın yolu iman hizmetindedir, yani imanı kuvvetlendirmededir.