"... Ve bu sayede huzurî bir tevhid melekesi mâliki olurlar ki, dalâlet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar." cümlesini açıklar mısınız?


Huzur-u daimi, insanın Allah’ın huzurunda ve murakabesinde olduğunu sürekli idrak edip ona göre hareket etmesi anlamındadır.

Allah’ın huzurunda olduğunu sürekli akılda ve zinde tutmanın tek yolu, her şeyde Ona açılan marifet pencerelerini görebilmek ile mümkündür. Yani bir çiçeğe bir böceğe bir yıldıza baktığımız zaman Allah’ın isim ve sıfatlarını o şeylerde görebiliyor isek, o zaman her şey bize Onu hatırlatır ve Onu gösterir; ne yana kafamızı çevirsek Onu görürüz. İşte bu manaya "huzur-u İlahide meleke kespetme" denir yani sürekli onun huzurunda olduğumuzu akılda ve zinde tutma halidir. 

Böyle bir huzur ve meleke de ancak sağlam ve tahkiki bir iman ile kazanılır. Bu zamanda sağlam ve tahkiki iman dersini Risale-i Nurlar veriyor. Risale-i Nurlarla ile meşgul olmak, onun penceresi ile tefekkür etmek, o güzel huzur ve meleke durumunu temin edebilir.

Tevhitte huzur, Allah’ı her an hatırlamak ve onun murakabesi altında olduğunun her an idrakinde olmaktır. Böyle bir iman ve böyle bir huzur, sahibini küfür ve şüpheden masun ve masum kılar. Her an Allah’ın tecellilerini gören ve her şey üstünde tevhidi okuyan birisinin evhama kapılması veya şüpheye düşmesi mümkün değildir.