"Neden şu âdet-i müstemirreyi tezyif ediyorsun?.." sorusunun cevabının dört şıkkını da izah eder misiniz?


"C - Evvelâ: İlim azizdir, zelil etmek istemem. Hem de size göstermek isterim ki: Bir kısım ehl-i ilim vardır ki, dünyaya tenezzül etmez ve san'at-ı ilmi medâr-ı maişet etmez. Talebe ise, cerrar ve seeleden ayrıdır."

İlmin izzet ve şerefini korumak için; Üstad Hazretleri hediye ve yardımları kabul etmiyor. Yani insanların minnetine girmeyerek talebeliğin ve ilmin değerini koruyor. Talebelerin devşirici ve dilenci olmadığını fiilen gösteriyor. Bu sebepten dolayı yardım ve hediye kanununu deliyor.

"Saniyen: Vazifelerinde ihmal ile kanaat gösteren ve maaşlarıyla kanaat etmeyen, harcırahları ellerini misafirlikten çektirmemiş olan bazı memurlara fiilen nasihat etmek isterim."

Üstad Hazretleri burada memurların vazife noktasında harıl harıl çalışması gerekirken, çalışmayıp vazife noktasından kanaatkar olmalarına fiilen nasihat etmek istedim diyor. Evet vazifede kanaatkar, ücrette ise kanaatsiz olma hali; tekdiri hak ediyor.

"Salisen: Varidat-ı zulmiyeleri kesilmiş olan bazı büyüklere, zulümât-ı zulme sapıp pek geniş açtığı masârıfın kapısının seddine yol gösteriyorum."

Nerden geldiği belli olmayan, gelirleri kesilmiş büyüklere, gelir gider dengesini kanaatkar ve tutumlu olmakla öğretiyorum. Ekonomide üretim kadar tüketimin tutumlu olması da önemlidir. Yani Üstad Hazretleri mikro ekonomik vaziyeti ile makro ekonomiye örnek oluyor.

"Rabian: Millet içinde seyahat edenler, acaba millet için mi, veyahut keyif için midir? Bir mizan göstermekle hile ve hamiyete bir mihenk gösteriyorum."(1)

Millet adına iş yapanlar; -bunlar memur olur, eğitimci olur, fark etmez- keyfi için değil millet için hareket etmeli ve masrafını da ona göre düzenli ve ölçülü yapmalıdır. Üstad Hazretleri yaşam tarzı ile; hile ile hamiyet arasını çok güzel gösterip açıyor. Yani hamiyetli olmak isteyenler; Üstad Hazretlerinin hayatını örnek almalıdırlar.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.