"Hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi,.." ifadesini nasıl anlamalıyız?


"Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki, o mahiyetinin icmâli şudur:

* Esmâ-i İlâhiyeye ait garâibin fihristesi,

...

* Hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi."(1) 

Külçe, eritilip tasfiye olunmamış veya topraktan çıkartıldığı gibi bulunan maden ya da büyük parça şeklinde dökülmüş maden anlamlarına geliyor ki; insanın mahiyeti de aynı bir külçe gibi, ham ve işlenmemiş bir şekildedir.

Evet insanın hayatı, kainatın umumundan süzülüp gelen bir özet, bir muhassala, bir prototip olduğu için, Allah’ın bütün isimlerinin tecelli merkezi, tecelli odağı, tecelli külçesidir.

Tabi bu potansiyel olarak böyledir, insan bu potansiyeli iradesi ile işlemeye meyletmediği müddetçe, hayatı külçe halinde kalmaya mahkumdur.

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz.