İnsan bazen araştırma yapınca kafası karışıyor. Kimisi de, "Çok soru sormak iyi değil, vesvese verir." diyor. Dolayısıyla bazı sorular cevapsız kalıyor alemimizde. Peki biz araştırmadan taklidi iman ile iktifa mı etmeliyiz?


İnsanın bu dünya hayatındaki en büyük vazifelerinden birisi de tekemmül ve terakki etmektir. Tekemmül ve terakki ise mücadele ve imtihanla olur. İnsana şeytan ve nefsin musallat edilmesi de bu sebepten dolayıdır. İnsan nefis ve şeytan ile mücadele ettikçe terakki ve tekemmül eder. Vehim, vesvese gibi şeyler ise; nefis ve şeytanın insana hücumda kullandığı alet ve edevatlar hükmündedir.

Üstad Hazretleri bu inceliğe şu şekilde işaret ediyor:

"Eğer desen: Bu derece mü'minlere muzır ve müz'iç olan vesvese ne hikmete binaen bize belâ olmuş?"

"Elcevap: İfrâta varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, asl-ı vesvese teyakkuza sebeptir, taharrîye dâîdir, ciddiyete vesiledir. Lâkaytlığı atar, tehâvünü def eder. Onun için, Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor."(1)

Yani vehim ve vesvese; ilme, öğrenmeye bir teşvik kamçısı niteliğindedir. Bu yüzden soru sormak, araştırmak, tahkik ve tetkikte bulunmak zannedildiği gibi kötü ve yanlış bir durum değildir. Aksine ilme ve aydınlanmaya bir vesile, bir yardımcıdır.

Cevabı olmayan bir konu yok, İslam her konuya gayet ikna edici delil ve cevaplar vermiştir. Risale-i Nurlar bunlardan bir tanesi olup, imana dair bütün meseleleri tam ve tatmin edici bir şekilde ispat etmiştir.

"Kulak asma, fazla soru sorma." diyenlerin, ilmi ve manevi kuvveti olmayınca, bu şekilde raiyetini teskin ve teselli etmeye çalışıyor. "Ben bilemiyorum" demek yerine, fazla sormak iyi değildir, demeyi tercih ediyor; yoksa karizma çizilecek.

İçimizde biriken soruların peşine düşüp tatmin edici cevaplar buluncaya kadar mücadele etmeliyiz, bunda korkulacak ve endişelenecek bir durum yok.

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam.