"Nokta" ve "nükte" kavramlarını izah eder misiniz?


Nükte; ibarenin asıl manasından başka olan, nazik ve lâtif manalardır. Yani ibarenin zahiri anlamından başka, ancak dikkat ve derin düşünce ile anlaşılabilen ince ve latif manalar anlamına geliyor nükte.

Nokta kelimesi; Risale-i Nur'da asıl anlamı olan durak ve bitiş manasında değil, bir husus, bir mana, bir noktay-ı nazar anlamında kullanılıyor. Noktada mana zahir de olabilir, nükteli de olabilir, bu yüzden nokta ile nükte aynı manaya gelmiyor.