Üstad Bediüzzaman gibi evliyalar için kullanılan "Kuddise Sırruhu" yani "Allah onun sırrını mukaddes etsin." ifadesindeki "sır" nedir?


"Sır" kelimesi bir çok anlamda kullanılabiliyor. Birinci anlamı; gizli ve anlaşılması müşkül olan hakikat ya da hakikatler demektir ki, bu anlamda (Ks) yani sırrın mukaddes olması; kudsi ve latif hakikatlerin görünür ve bilinir hale gelmesi için yapılan küçük bir duadır. Yani Allah sana bu gizli ve latif hakikatleri göstersin demektir.

Sırrın ikinci anlamı; sırrın Müşâhedetullahın mahalli bulunan kalpteki bir lâtife olmasıdır ki, burada (ks) bu latifenin inkişaf ve inbisat etmesini dilemektir.

Sırrın üçüncü anlamı; insanın aklının ermediği ve anlamakta zorluk çektiği ince ve latif İlahi hikmetler ve kaderi sırlardır ki, (ks) bu incelikleri ve hikmetleri kavrama ve idrak etme temennisidir.

Sırrın dördüncü manası; evliyalara has bir unvan, bir hitap şekli olmasıdır. Peygamberlere (as) sahabelere (ra) denilmesi gibi...

Alimlerin örfünde, sahabeye radıyallahü anh, Allah ondan razı olsun; tâbiîn ve tebe-i tâbiîne, rahimehullah, Allah rahmet eylesin; onlardan sonrakilere, gaferehullah, Allah affetsin; ve evliyaya, kuddise sırruhu denilir.

Yoksa sır burada keramet ya da bir şeyin takdis edilmesi anlamında kullanılmıyor.

Konuyla ilgili olarak tıklayınız:

Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup.