"Kur'an, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın nasıl ahlak-ı ulviyesine ittibâa beşeri sarihan teşvik eder." Kur’an’ın, beşeri teşvik ettiği İsa Aleyhisselâm’ın “ulvi ahlakı” nedir?


Burada özel bir davranışa işaretten çok, bir peygamberin genel ahlakı nazara verilmektedir. Nitekim bu kaide bütün peygamberler için geçerlidir.

"Ahlak-ı ulvi" ifadesi, genel bir ifadedir ve bütün peygamberler için bu ifade kullanılabilir. Ancak cümlenin devamında ise, maddi ilimlerden tıp ilmine bir teşvik vardır...