Süleyman Aleyhsisselâm’a cinlerin ve şeytanların musâhhar edilmesi gibi; Allah’ın “emirlerine musâhhar” olunduğunda o kullara da bu imkânın verileceği ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?


Süleyman Aleyhsisselâm bir peygamber olarak böyle bir ihsana mazhar olduğu gibi, peygamber varisi büyük zevatın da benzeri tecellilere mazhariyetleri mümkündür. Peygamberlerin mu’cizelerine karşılık, bu zâtlar da keramet yoluyla hem inanan hem de inanmayan cinleri (şeytanları) kendilerine hizmet ettirebilmişlerdir.