"Muhyiddin-i Arabî gibi zâtlar ki, istediği vakit ervâh ile görüşen bir kısım ehl-i velâyet misillü,.." Muhyiddin-i Arabî gibi zevatın ruhlarla irtibatı hakkında bilgi verir misiniz?


Muhyiddin-i Arabî gibi zâtlar, berzah âlemine göçmüş ruhlarla, hattâ peygamberlerle görüşebildikleri gibi, cin tâifesiyle de görüşebilir ve o cinnîleri  emirlerinde çalıştırabilirler. Böyle bir tasarruf yetkisini bu asırda iman ehli herkesten beklemek yanlış olur. Özel yetkili zâtlar bu asırda da bulunabilir, berzah âlemiyle ve cin tâifesiyle ancak onlar temas kurabilirler. Bunun çok zor olduğunu Üstat Hazretlerinin şu ifadelerinden anlıyoruz:

“Böyle kebair-i azîme içinde amel-i salihin ihlâsla muvaffakiyeti pek azdır. Hem, az bir amel-i salih, bu ağır şerait içinde çok hükmündedir.”(1)  

Özel şahsiyetler istisna edilirse, bu asırda, ruhlarla temas kurmak pek mümkün görülmediğinden, bu konuya fazla önem vermeyip, takva yolunda ilerlemeye çalışmak gerekir.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (103. Mektup)