Cehennem ateşini söndürecek iki özelikten biri "iman" (manevi madde), diğeri "İslamiyet" (zırh) olarak ifade ediliyor. İkisi arasındaki farkı ve benzetmelerin hikmetini açıklar mısınız?


İmanın altı rüknü ve İslam'ın beş şartı dinimizin temelidir. Bunlardan doğan birçok alt şubeler de vardır. Mesela, ahirete imanın içerisinde kabir azabına, dirilişe, hesaba, şefaate, sırata, havz-ı kevsere inanmak da bulunur. İşte imanı, bütün esasları ve şubeleriyle kalbin kabul etmesi kişiyi cehenneme girmekten muhafaza ettiği gibi, imanın lazımı olan salih amelleri işlemek de onu cehennemden koruyan bir zırh vazifesi görür.

“...Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...” (Ankebût, 29/45)

ayetinde bildirildiği gibi, namaz bütün kötülüklere karşı çok kuvvetli bir zırh vazifesi görür. Bilindiği gibi ibâdetler, “bedenî ve mali” olmak üzere ikiye ayrılır. Namaz; bütün bedenî ibâdetleri, zekât ise bütün mali ibadetleri temsil eder. Bunun içindir ki birçok ayette bu iki ibadet birlikte zikredilir.

“Namaz dinin direğidir.” (Tirmizi, İman 8; Acluni, Keşfu'l-Hafa, II/31)

hadis-i şerifinde olduğu gibi, namaz tek başına zikredildiğinde ise, bütün ibadetleri temsil eder.

Manevi madde ve zırh teşbihlerinin her ikisinde de müşterek nokta, mümini azaptan korumalarıdır.