Risale-i Nurlar bir tefsirdir; Divan-ı Harb-i Örfi'deki müdafalar neden Külliyat'a girmiş olabilir? Hiçbir tefsirde mahkeme müdafaları bulunmuyor...


Divan-ı Harb-i Örfî'deki müdafaaların içinde, günümüzün siyasi ve sosyal meselelerine çok güzel ve etkili merhem ve reçeteler bulunmasından dolayı tabedilmiştir.

Hem Risale-i Nur klasik bir tefsir değil, asrın ihtiyaç ve gereksinimlerine hitap eden manevi bir tefsiridir. Bu yüzden klasik tefsilere bakıp, bu neden böyle olmuş, demek yanlış bir bakış olur.

Özetle Sünuhat,  Münazarat ve Divan-ı Harb-i Örfî gibi hacmi küçük ama verdiği mesaj çok büyük olan risaleler -müdafaalar da dahil- bu asrın siyasi ve sosyal problemlerine tam bir merhem ve reçete niteliğindedir.