İnsan vücudunda beyin kalp gibi organlarda kemale eren zerrat, insanın vefatından sonra tekrar nebatat veya hayvanatın vücudunda ya da başka bir insanın vücudunda kullanılacak mıdır?


Zerreler demirbaş olarak bir defa yaratılıp daha sonraki yaratmalar bu mevcut zerreler üzerinden yaratılmaktadır.

Evet, Allah’ın ibda ve inşa olmak üzere iki türlü yaratması vardır. İbda bir defaya mahsus olup inşa ise sürekli bir yaratma şeklidir. Zerreler ibda yani bir defa yaratılma kapsamında iken, zerrelerden yaratılan şekil ve cisimler inşa tarzı yaratılma kapsamındadırlar.

Bu açıdan bakıldığında, insanın bedenindeki zerreler sürekli bir devir daim ile başka şeylerin vücudunda çalışıyorlar ve çalışabilirler. Bir vücutta kemale eren zerrenin başka bir vücutta istihdam edilmesi, İlahi ahlak olan iktisadın bir gereğidir denilebilir.