"Resmen din tedrisatı için husûsi dershâneler açılmasına izin verilmesine binaen, Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır." Bu cümlenin birinci kısmını izah eder misiniz?


"O zaman demişti: Şimdi resmen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem mârifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor."(1)

1950'de Demokrat partinin iktidarı ele alması ile memleket bir derece rahatlayıp serbestleşmiştir. Bu dönemde dinin üstündeki baskı ve zulümler kaldırılıp, din ve dini tedrisat kısmen rahatlamıştır. Üstad Hazretlerinin Şimdi resmen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen...” ifadesi, bu kısmi rahatlamaya işarettir.

Üstad Hazretleri bu siyasi değişim ve rahatlamanın arkasından Nur talebelerine; "Siz de Nur dershaneleri açın." diye tavsiyede bulunuyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 143. Mektup.