ÂTİKET BİNTİ HÂLİDİ’L-HUZÂÎ (R. ANHA)


Ümmü Ma’bed künyesiyle meşhur olmuştur.

Ümmü Ma’bed, Mekke ile Medine arasında Kudeyd bölgesinde ikâmet eden Huzâa kabilesine mensuptu. Ümmü Ma’bed’le kocası Ebû Ma’bed burada yolcuları misafir ederler, keçi yetiştirerek geçinirlerdi.

Ümmü Ma’bed’in şöhret bulması Risale-i Nur’da da geçen, keçi hadisesi ile ilgili yaptığı rivâyet sebebiyledir.

Bu hadisenin olduğu akşam Ümmü Ma’bed olup bitenleri eşine anlattı ve Resul-i Ekremi (a.s.m.) tarif etti. Bunun üzerine Ebû Ma’bed: “Bu adam, benim, hakkında birçok şeyler duyduğum Kureyşî olacak. Onu görmek ve ona refakat etmek isterim” dedi. Ümmü Ma’bed, eşi Ebû Ma’bed ve oğlu bu olaydan sonra Müslüman oldular.