"Eğer malı çok seversen, hırsla değil, belki kanaatle malı talep et, tâ çok gelsin." Malı sevip talep etmek, kanaate zıt değil mi?


Kanaat ile istemek; kâinattaki âdetullah kanunlarına riayet edip, elinden geleni yaptıktan sonra neticeyi Allah’tan beklemek ve razı olmak mânasındadır. Kanaat ile istemek, hiçbir şey istememek, tembellik etmek demek değildir.

Hırs ise, elinden geleni yapmadan, sebeplere teşebbüs etmeden doğrudan neticeyi elde etme arzusudur. Halbuki bir tek sebep terk edilse netice alınmaz. İnsan maksuduna ulaşmak istiyorsa, hedefe götürecek sebep ve netice zincirine dikkatlice ve hassasiyetle riayet etmelidir.

Mesela; zenginlik bir neticedir, ona ancak çalışmak, gayret etmekle varılır. Çalışmak ve üretmek de belli bir sebep netice tertibi ile olur.

"İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır." (Necm, 53/39)

Âyeti de bu mânaya işaret ediyor.

İslam dini her zaman çalışıp terakki etmeyi emreder. Ona hakkıyla intisab eden ve onun ulviyet ve kudsiyetini idrak edenler her türlü terakkinin ve kemalâtın zirvesine çıkarlar. Bu bakımdan, Müslümanların büyük bir gayret, azim ve şevkle ilim, fen ve teknik sahasında terakki etmeleri gerekir.